Shopping Cart

Náhradní plnění

Náhradní plnění

Firma PINDUROVÁ s.r.o – ochranné pracovní pomůcky nabízí svým zákazníkům možnost splnit zákonnou povinnost zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci, dle zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, formou tzv. náhradního plnění a to odběrem zboží, neboť firma zaměstnává více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami zdravotně znevýhodněnými (OZZ).

Náhradní plnění již není poskytováno automaticky !!!
Vzhledem k novele Zákona o zaměstnanosti a jeho dopadech na problematiku náhradního plnění mnoho čerpatelů náhradního plnění doplatí na svou
neinformovanost.
Stále častěji se setkáváme při své činnosti spojené s problematikou náhradního plnění se zkušenostmi firem, které z nedostatku informovanosti řeší nepříjemná překvapení. Nejčastějším jevem je pak fakt, že dodavatelé, kteří v minulosti firmám náhradní plnění dodávali a před platností aktuální legislativní úpravy poskytovali náhradní plnění automaticky, na všech svých vydaných fakturách, již automaticky deklaraci o náhradním plnění na doklady nepřipojují. Nezřídka se tak stane, že méně pozorný nákupčí, který v dobré víře objednává kontinuálně od chráněné dílny či poskytovatele náhradního plnění, přehlédne chybějící text na faktuře a problém je na světě.
“Přesně tak se to stalo nám, již téměř čtvrt roku objednáváme v domnění, že nám dodané pracovní oděvy, jsou náhradním plněním, jako byly v minulém roce u každé faktury, až díky konzultaci s Vámi jsme zjistili, že je tomu jinak. Teď musíme náhradní plnění pracně shánět. Neumím si představit, že bych to zjistil třeba v prosinci”, popisuje Jan Novák, majitel přepravní firmy, svou zkušenost.
Firmy si nyní musí dát pozor i opravdu na detaily, fámy a dezinformace které se zde množí, jinak se jim to vrátí v podobě tučného odvodu do státního rozpočtu – invalidní daně. Takováto drobnost pak může stát i stovky tisíc.
Jak jste na tom s náhradním plněním v roce 2022 Vy? Pokud kapacity Vašich dodavatelů nedostačují, neváhejte a kontaktujte nás včas – určitě ušetříte.